Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Oznamujeme poslucháčom všetkých fakúlt STU,  že sa môžu v poslednom  ročníku bakalárskeho štúdia  prihlásiť na súbežné doplňujúce pedagogické štúdium pre akademický rok 2006/2007, na Katedre inžinierskej pedagogiky a psychológie, III. poschodie č. d. 316, Laurinská 14, 811 01 Bratislava. Termín odovzdania prihlášky  je do 15.05. 2006. Prílohou k  prihláške je životopis a lekárske potvrdenie.

 

Kontakt: tel. č.: 02 / 54 43 26 25                  doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
www.mtf.stuba.sk                                           vedúci KIPP MtF STU