Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Vážení vedeckí pracovníci,

dovoľujeme si vás požiadať o spoluprácu a sprostredkovať vám požiadavku Centra vedecko-technických informácii SR, Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti o vyplnenie on-line dotazníka (zaberie asi 5 minút)

POPULARIZÁCIA VEDY A VEDECKÁ KOMUNITA,

ktorý je jednou z mnohých aktivít Národného projektu Popularizácia vedy a techniky na Slovensku.

Bližšie podrobnosti o projekte si môžete prečítať v priloženom liste. Prosíme vás o vyplnenie dotazníka do 31. 7. 2013.

 

Ďakujeme za spoluprácu a váš čas.