Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dvojica študentov excelovala na SVOČ-ke v Prahe

Súťaž študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) stavebných fakúlt Českej a Slovenskej republiky sa konala v Prahe 11. mája 2016. Dvojica študentov Bc. Ema Kiabová a Bc. Roman Ruhig (I-PSA) zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave na súťaži excelovala a získala tieto ceny:

Študentská cena - ocenenie študentmi v sekcii Pozemné stavby a architektúra,

1. miesto - v sekcii Pozemné stavby a architektúra,

1. miesto - cena spolku inžinierov a architektov Českej republiky.

Názov práce:

Aplikácia princípov udržateľnej architektúry pri návrhu bývania v mestskej časti „Krasny dvor“, Brest, Bielorusko

„Cieľom našej štúdie je poukázanie na fakt, že pod udržateľnou architektúrou ako pojmom nemusíme rozumieť iba súhrn technicko-fyzikálnych aspektov, vďaka ktorým sa z novo navrhovaných objektov vytrácajú architektonicko-výtvarné formy.

Na dostatočné vystihnutie témy a zapracovanie ideí z urbanistickej štúdie sme boli nútení dostať sa k návrhu samotných obytných jednotiek, kde sme uplatnili idey udržateľnej architektúry, zachytené a zdokumentované konštrukčnými detailami, výpočtami a schémami, “ týmito slovami argumentovali študenti pri prezentácii práce.

Prínosom práce je metodika postupu návrhu novej trvalo-udržateľnej mestskej štvrte s využitím okolitého prírodného potenciálu.

švoč praha 2016

Stránky s vyhodnotením súťaže:

http://www.fsv.cvut.cz/svoc/2016/index.php

http://www.fsv.cvut.cz/svoc/2016/registre.php

 

K trojnásobnému oceneniu srdečne blahoželáme!

švoč praha 2016