Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V dňoch 2. – 4. septembra sa konal 6. ročník konferencie Energetický manažment pod záštitou Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia, odbornej skupiny SK AEE – Slovenskej pobočky Asociácie energetických inžinierov a ASNEM – Asociácii energetických manažérov. Konferencia nadväzovala na predchádzajúce úspešné ročníky, tentokrát s podtextom „Prínosy energetického manažmentu k úsporám energie“. Konferencia sa uskutočnila v priestoroch Grand hotela Permon v Podbanskom s výhľadom na Kriváň, ktorý si účastníci konferencie mohli vychutnať z pohodlia izieb, reštaurácie alebo wellness.

Téma konferencie bola zameraná pre energetických inžinierov, odborníkov z oblasti vykurovania a v neposlednom rade aj odborníkom z oblasti vedy a výskumu. Odborný program bol rozdelený do šiestich sekcií, so zameraním na stratégiu a legislatívu v energetickom manažmente, optimalizáciu spotreby energie realizáciou efektívnych projektov, energetický manažment v priemysle, kvalitu projektov energetických služieb od prípravy po realizáciu, smart riešenia energetického manažmentu a podporné mechanizmy a financovanie projektov. Súčasťou programu boli aj dve diskusné fóra.

Konferencia bola zahájená príhovorom odborných garantov doc. Ing. Michalom Krajčíkom, PhD. a Ing. Marianom Rutšekom a príhovorom generálnych partnerov. Prvý deň konferencie sa niesol v duchu stratégií a legislatívy v energetickom manažmente, kde svojím príhovorom prispel aj nový generálny riaditeľ Slovenskej a inovačnej agentúry, Ing. Peter Blaškovitš. Záverom prvého dňa bol spoločenský večer s koktailom partnerov a odovzdaním ceny za prínos k rozvoju energetického manažmentu na Slovensku, ktorá bola udelená Ing. Marianovi Rutšekovi.

Druhý deň konferencie bol venovaný optimalizácii spotrieb energie, smart riešeniam v oblasti energetického manažmentu, energetickým službám a energetickému manažmentu v priemysle. Tak ako predchádzajúci deň, tak aj tento bol zakončený príjemným spoločenským večerom s odovzdaním ceny, AEE, ktorá bola udelená Ing. Milanovi Kozickému. Atmosféru večera spríjemňovala živá hudba kapely Silent Trio so sólistkou Lenkou Machciníkovou.

 

Posledný, tretí deň bol venovaný podporným mechanizmom a financovaniu projektov. Po uvedených prednáškach nasledovala záverečná diskusia s občerstvením. Za súčasných podmienok odznelo v prednáškovej sále 28 zaujímavých a hlavne prínosných prednášok, ktorých sa zúčastnilo približne 130 ľudí. Konferencia bola ukončená záverečným príhovorom a poďakovaním odborných garantov konferencie a tak, po povzbudivých slovách nastal čas opustiť podtatranskú dedinu s krásnym výhľadom na Tatry. Veľká vďaka patrí organizačnej garantke, Jane Lehotovej Nôtovej, za usporiadanie konferencie a tiež za jej bezproblémový priebeh, organizačnému výboru, všetkým prednášajúcim, odbornej verejnosti a v neposlednom rade aj partnerom konferencie.

Text: Ing. Veronika Gombošová, doktorandka ŠP teória a technika prostredia budov, Stavebná fakulta STU, foto: organizačný tím Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia