Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Počas uplynulého akademického roka sa pre študentov piatych ročníkov konal už 3. ročník súťaže Equitone – originálne odvetrané fasády. Hlavnou podmienkou súťaže bolo použiť aspoň jeden okruh detailov Equitone a obkladový materiál Equitone na fasádu budovy, naprojektovanú v printovej alebo elektronickej forme. Projekty ohodnotené známkou A a B postúpili do užšieho výberu a finálového kola vyhlasovateľa súťaže. Celkovo zaregistrovaných bolo 28 študentov, z toho 25 hodnotených prác sa dostalo do užšieho súťažného kola.

Víťazné projekty:

3. miestoŠportové centrum, poslucháč: Bc. Jozef Kováč, pedagóg: doc. Ing. Ing.arch. Milan Palko, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave,

2. miestoFakulta biotechnológie, poslucháč: Bc. Adam Blažo, pedagóg: Ing. Adela Palková, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave,

1. miestoGaléria s administratívnou budovou, poslucháč: Bc. Jozef Bočkaj, pedagóg: doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD.

Do Súťaže na sociálnej sieti Facebook bolo v čase trvania súťaže od 15.7.2016 do 12.00 hod. dňa 15.8.2016 zapojených 21 projektov. Víťazný projekt získal 508 lajkov:

Výherca - Kultúrny dom Gabčíkovo, poslucháč: Bc. Győrgy Szeif, pedagóg: doc. Ing. Imrich Mikolaj, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave.

Víťazom srdečne blahoželáme!