Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Slovenská technická univerzita (STU) v spolupráci s Erasmus+ Student Network (ESN) pripravili v dňoch od 11. do 14. novembra pre študentov jednotlivých fakúlt STU infosemináre o študijných pobytoch v zahraničí cez program Erasmus+. Zástupcovia celoeurópskej dobrovoľníckej organizácie ESN pri príležitosti 30. výročia založenia organizácie zrealizovali v priestoroch vestibulu aj pútavú výstavu o výmenných programoch, ktorú si naši stavári môžu pozrieť ešte do konca roka. Výstava dokumentuje dôležité historické míľniky ESN STUBA a odpovedá na aktuálne otázky čo ti dal Erasmus?, čo ti dáva ESN?

Infoseminár Erasmus+ prebiehal na našej fakulte v spolupráci so Zahraničným pracoviskom študijného oddelenia SvF , ktorého pracovníčky Mgr. Ľubica MichalíkováMarcela Cabadajová privítali zúčastnených a popriali študentom šťastnú voľbu pri výbere študijného pobytu v zahraničí. Potom už kolegyne z Rektorátu STU, ako aj zástupcovia ESN informovali študentov o možnostiach vycestovania do zahraničia za účelom štúdia alebo stáže. Stretnutie prebiehalo v priateľskom duchu, kde sa veľa diskutovalo a kde si študenti vymieňali skúsenosti z Erasmu pobytov v rôznych krajinách. Potenciálnych „erasmákov“ zaujímalo predovšetkým uznávanie predmetov zo zahraničnej mobility, možnosť nepredĺženia si štúdia, ako aj finančné pokrytie pobytu. Veríme, že Infoseminár Erasmus+ zodpovedal študentom na všetky zvedavé otázky a pomôže im pri náročnom rozhodovaní – ktorú partnerskú školu v zahraničí si vybrať. Správna voľba im pomôže otvoriť brány budúcnosti...

Záverom vyjadrujeme úprimné poďakovanie hosťom za výborné prednášky a účastníkom za zvedavé otázky. Tešíme sa na ďalších spokojných Erasmus+ študentov.

Text: Marcela Cabadajová, Mgr. Ľubica Michalíková, Zahraničné pracovisko Študijného oddelenia SvF STU, foto: Mgr. Valéria Kocianová