Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Program výskumných sietí Európskej vedeckej nadácie (ESF) je aktivitou, ktorá na 4 až 5 rokov spája výskumné činnosti financované z národných prostriedkov. Cieľom je venovať sa  výskumnej vedeckej úlohe alebo budovaniu výskumnej infraštruktúry na európskej úrovni a posunúť tak hranice vedeckého poznania.

Hlavnými úlohami navrhovaných projektov sú:
- creating interdisciplinary fora;
- sharing knowledge and expertise;
- developing new techniques;
- training young scientists.

Uzávierka prijímania návrhov na vytváranie týchto sietí je 30. októbra 2007.
Všetky ďalšie informácie nájdete na: http://www.esf.org/activities/research-networking-programmes/2007-call-for-proposals.html .