Prejsť na obsah
Dianie na SvF

EURAXESS Slovensko je súčasťou európskej siete EURAXESS ‐ iniciatívy Európskej komisie, ktorej cieľom je podporovať rozvoj kariéry výskumných pracovníkov a uľahčovať ich mobilitu v priestore Európskej únie. Zaoberá sa rozvojom kariéry výskumníkov a výskumníčok vo všetkých jej štádiách a podporuje nielen medzinárodnú mobilitu, ale aj mobilitu medzisektorovú (akadémia/priemysel). Viac informácií nájdete na web stránke európskej siete EURAXESS:

http://ec.europa.eu/euraxess

Newsletter EURAXESS newsletter