Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Študenti odboru Nosné konštrukcie stavieb (NKS) mali 12. decembra 2019 možnosť zúčastniť sa exkurzie na výstavbe nového mosta v Komárne, ktorý len nedávno preklenul rieku Dunaj. Nový dunajský most má rozpätie hlavného poľa 252 metrov a celkovú výšku pylóna 118 metrov, čím o 23 metrov prevyšuje pylón Mosta SNP v Bratislave. Študenti a doktorandi mali možnosť oboznámiť sa s postupom výstavby tohto mosta a vidieť priamo na stavbe osádzanie tlmičov kmitania mostných závesov, ako aj riešenie jednotlivých konštrukčných detailov. Aj vďaka troche šťastia mohli nakoniec vyliezť až na vrchol pylóna, ktorý nie je bežným návštevníkom prístupný, a vidieť tak miesta kotvenia závesov v pylóne, kde prebieha rektifikácia ich napätosti. Mimoriadne zaujímavú exkurziu zorganizoval doc. Peter Paulík z našej Katedry betónových konštrukcií a mostov v spolupráci s firmou VIA-PONTIS Kft., ktorá je členom konzorcia stavebného dozoru. Na stavbe študentov sprevádzali Ing. J. Karkus (vedúci projektu zo strany stavebného dozoru) a Ing. Zs. Pisch (technická koordinátorka stavebného dozoru).

   

 

Text a foto: Katedra betónových konštrukcií a mostov SvF STU