Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Časopis Informácie SvFPrečítajte si najnovšie číslo (1/2022).

Staršie čísla: PDF

rok 2022: 1

rok 2021: 1, 2

rok 2020: 1, 2

rok 2019: dvojčíslo 4/2018 - 1/2019 k 80. výročiu vzniku SvF, 2, 3

rok 2018: 1, 2, 3, dvojčíslo 4/2018 - 1/2019

rok 2017: 1, 2, 3, 4

rok 2016: 1, 2, 3, 4

rok 2015: 1, 2, 3, 4

rok 2014: 1, 2, 3, 4

rok 2013: 1, 2, 3, 4

rok 2012: 123, 4

rok 2011: 1234

rok 2010: 1234

rok 2009: 1234

rok 2008: 1234

rok 2007: 23

rok 2006: 1


Vydáva: Stavebná fakulta STU v Bratislave ako časopis o udalostiach, novinkách a zaujímavostiach zo života fakulty
Periodicita: 2 čísla/rok
Redakčná rada - predsedníčka: doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD.
Grafický dizajn: Jakub Michalička
DTP: Ing. arch. Adela Škorupová
Sekretár redakcie: Mgr. Zuzana Chalupová
Adresa redakcie: Radlinského 11, 810 05 Bratislava
E-mail: katarina.gajdosova@stuba.sk, zuzana.chalupova@stuba.sk