Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dávame Vám do pozornosti podujatie venovane finančným podmienkam účasti v 7. rámcovom programe EU.

Cieľom seminára je zodpovedať základné ako aj podrobné otázky tykajúce sa finančného riadenia projektov v 7. RP v rámci špecifického programu Spolupráca existujúcim a potenciálnym riešiteľom projektov, ďalej finančným manažérom, personalistom, účtovníkom a všetkým, ktorí majú záujem získať v danej oblasti viac informácii.

Seminár sa uskutoční 3. 6. 2009 v Bratislave a 4. 6. 2009 v Košiciach.

Podrobnejšie informácie ako aj prihlášku nájdete na stránke www.apvv.sk.