Prejsť na obsah
Dianie na SvF
Študentky, ktoré hrajú, alebo na strednej škole hrávali florbal, prihláste sa do 25.4.2008 na hodinách telesnej výchovy u p.Joštiaka.