Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Stredoslovenský región v dňoch 2. – 5. mája ožíval významným stavebným veľtrhom FOR ARCH SLOVAKIA. Už po deviaty raz sa konal v Banskej Bystrici, kde na čistej výstavnej ploche 5318 m2 sa zúčastnilo 285 vystavovateľov, ktorí prezentovali úspechy regionálneho stavebníctva.

 

Tento stavebný veľtrh bol pre laickú a odbornú verejnosť očakávaným zdrojom informácií o nových stavebných materiáloch a technológiách, energetickej hospodárnosti, obnoviteľných zdrojoch energií, regionálnom rozvoji aj odpadovom hospodárstve.

 

Previazanosť regionálneho rozvoja so stavebníctvom potvrdzuje súbežne sa konajúci 5. ročník výstavy regionálneho rozvoja a energetickej efektivity FOR REGION a svoju opodstatnenosť dokazuje aj R. I. S. – 2. ročník výstavy recyklácie a zhodnocovania odpadov a taktiež 2. ročník výstavy Úžitkových vozidiel.

 

S potešením môžeme konštatovať, že slovenské stavebníctvo zaznamenalo v roku 2005 najväčšiu dynamiku za posledných sedem rokov. Stavebnú produkciu najviac ovplyvňuje dopyt po stavebných prácach závislý na dostupnosti finančných zdrojov potenciálnych investorov, možnostiach uzatvárať kooperačné vzťahy so zahraničnými partnermi, využívať ich kapitálovú silu, skúsenosti v oblasti organizácie a riadenia a ich obchodné kontakty.

 

Máme za sebou veľmi nepriaznivé zimné mesiace, ale našťastie tohtoročná stavebná sezóna je už v plnom prúde a predpokladáme, že sa tento sklz podarí vyrovnať a rok 2006 bude pre stavbárov ešte úspešnejší ako ten minulý.

 

Určite sa všetci na tomto stavebnom veľtrhu cítili dobre, uzavreli nové kontakty a kontrakty, návštevníci veľtrhu získali reálny prehľad o výrobkoch, technológiách a trendoch v stavebníctve.