Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Konferencia pod názvom Forum & československá moderna, usporiadaná Katedrou architektúry SvF  STU Bratislava a Fakultou architektúry VUT Brno, sa konala  dňa 13.11.2018 v Metodickom centre modernej architektúry v Brne, pri príležitosti 50. výročia úmrtia vydavateľa a zodpovedného redaktora časopisu Forum  Endre Szönyiho. Architektonicko-umelecký časopis Forum vydávaný v rokoch 1931 -1938, mal redakciu v Bratislave vedenú Szönyim,  neskôr sa rozrástla o pobočku v Brne,  zastúpenú  architektom  Endre Steinerom.  Časopis Forum, vyznačujúci sa vynikajúcou grafickou a obsahovou úrovňou, informoval o architektonicko – umeleckom dianí nielen na domácej pôde, ale pôvodnými autorskými článkami aj o novinkách v stredoeurópskom priestore.  Mal mnohých odberateľov, objednávali si ho aj naše veľvyslanectvá a v danej dobe reprezentoval  pokrokovo orientované  Slovensko v zahraničí.  Výstižne sa o časopise  vyjadrila historička Klára Kubičková: „Časopis Forum vychádzal vo veľmi komplikovanom historickom  období – jeho autori sa museli popasovať na jednej strane s otázkami návratu akademizmu v Sovietskom zväze, na druhej strane s likvidáciou Bauhausu najprv v Dessau, potom v Berlíne. Kritika týchto zmien bola veľmi dôsledná a autori Forumu vyjadrili svoje presvedčenie o pravde moderného prúdu a modernej architektúry. Szönyi bol veľmi skromný človek, len málokedy si označoval svoje redakčné články. Duch celého časopisu však svedčí o jeho orientácii, vzdelanosti a európskom rozmere.“  (Kubičková, Klára, 1995. Dielo architekta Andreja Szönyiho. SAS – štipendijná práca).

 S rozpadom  prvej Československej republiky, zanikol aj tento časopis, kritizujúci nacizmus a vojnu. Konferencia sa venovala životu a dielu architektov publikujúcich v časopise Forum v dvoch sekciách:

OBNOVA ČESKOSLOVENSKEJ  MODERNY

Ing. arch. Vlasta Loutocká:  Bohuslav Fuchs – Městské lázně v Zábrdovicích – způsob využití a obnova

doc. Ing. arch. Ivan Wahla: Setkání s Endre Steinerem

doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.:  Synagóga Petra Behrensa v Žiline a jej obnova

Ing. arch. Lenka Borecká, Ing. arch. Pavol Paňák: Jaromír Krejcar - Liečebný dom Machnáč v Trenčianskych Tepliciach, námety na obnovu a využitie

 

ČESKOSLOVENSKÁ MODERNA ZO  STRÁNOK ČASOPISU FORUM

Mgr. Jindřich Chatrný:  Brněnská umělecká scéna v časopise Forum

Ing. arch. Jaroslav Klenovský:  Moravští židovští architekti

prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.:  Bratři Šlapetové a časopis Forum

Ing. arch. Eva Borecká, PhD.:  Medzi tradičným a moderným – architekti F. Wimmer a E. Szönyi – vydavateľ časopisu Forum

Po ukončení pracovnej časti konferencie bola otvorená jednodňová tematická výstava a predstavená publikácia  Evy  Boreckej, Tradičná moderna na Slovensku. Výstava aj publikácia sa venujú životu a dielu bratislavských architektov Franza Wimmera a Endre Szönyiho, ktorí boli ťažiskovo činní v medzivojnovom období.

 

Záujemcovia si môžu výstavu pozrieť od 11.1. -  24.2.2019 vo vile Stiassni, Hroznová 14, Brno, vždy od piatku do nedele, v čase  10.00 -16.00 hod.

 

Ing. arch. Eva Borecká, PhD., Katedra architektúry SvF STU v BRatislave