Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Medzinárodný geologický korelačný program UNESCO (IGCP) vyhlásil súťaž fotografií na tému „Meniaca sa tvár Zeme“. Cieľom súťaže je dosiahnuť, aby si mladí ľudia viac uvedomili, v akom stave je naša planéta. Súťaž je určená pre 15 – 20 ročných účastníkov z celého sveta, pričom 40 najúspešnejších získa odmenu. Uzávierka súťaže je 31. januára 2008.

Podmienky súťaže:

Záujemcovia o zaradenie do súťaže pošlú jednu farebnú fotografiu, ktorá je ich osobným svedectvom o rýchlo prebiehajúcich zmenách povrchu Zeme v pozitívnom alebo negatívnom zmysle. Fotografia by mala ilustrovať jednu z desiatich tém Medzinárodného roku planéty Zem:

  • Podzemná voda – so zameraním na jej trvalo udržateľné využívanie
  • Ohrozenia – minimalizovanie ich rizika a dosiahnutie maximálnej informovanosti a pripravenosti
  • Zem a zdravie – vytvorenie bezpečnejšieho životného prostredia
  • Podnebie – „horninový záznam“
  • Prírodné zdroje – s dôrazom na ich trvalo udržateľné využívanie
  • Mestské aglomerácie – budovať hlbšie a bezpečnejšie
  • Hlbiny Zeme – od povrchu Zeme smerom k jej jadru
  • Oceán – hlbina času
  • Pôda – živá pokožka Zeme
  • Zem a život – počiatky rozmanitosti (druhov)

Súťažný snímok je možné poslať elektronickou cestou alebo poštou.

V prípade posielania e-mailom je potrebné poslať spolu s vyplneným formulárom, ktorý nájdete na webovej stránke http://www.unesco.org/science/form.html, a od 22. nov. 2007 tiež na stránke Informačného a dokumentačného strediska UNESCO (cez www.ulib.sk), fotografiu s vysokým rozlíšením (minimálne 300 dpi, 700 kB) s menom účastníka  ako obrázkový súbor v priečinku Photo contest. Snímky sa budú vo ftp serveri držať iba 5 dní, aby nedošlo k jeho preplneniu, preto neodkladajte vyplnenie formulára, ktorým potvrdzujete svoju účasť. Prípadné problémy pri odosielaní formulára oznámte e-mailom na adresu   photocontest@unesco.org   s predmetom „UNESCO Photo Contest“.

 

V prípade posielania poštou – vyplnený formulár a fotografiu s menom a adresou treba poslať na adresu:

         Changing face of the Earth

         Photo contest

         Editor, A World of Science

         UNESCO

         1 rue Miollis

         Paris 75732

         France                                                                                                                               

 

Ceny:

Porota vyberie 40 víťazných fotografií a ich autori budú odmenení každý dvoma knihami z vydavateľstva UNESCO:
Kniha „Explaining the Earth“ podáva základné otázky vied o Zemi: miesto našej planéty vo vesmíre a v našej slnečnej sústave, stavbu  Zeme, tektoniku krýh, úlohu atmosféry a hydrosféry, utváranie reliéfu, ľadové doby a prírodné ohrozenia.

Kniha „The Changing Face of the Earth“  v desiatich krokoch sleduje kontinentálne posuny od času, keď sa pred 250 miliónmi rokov začala lámať prapevnina Pangea.