Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Fulbrightova Komisia v SR ponuka Fulbrightove štipendium pre postgraduálne štúdium na akademický rok 2015/2016. Štipendium je určené študentom s ukončeným magisterským vzdelaním k dátumu odovzdania prihlášky, ktorí majú záujem o výskumný alebo študijný pobyt (Visiting Student Researcher/Master´s degree) na americkej univerzite v dĺžke 6-9 mesiacov. Viac informácií o programe a jeho jednotlivých kategóriách, ako aj o kritériách a pokynoch k vyplneniu prihlášky nájdete na webovej stránke:

http://www.fulbright.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=58

 

Uzávierka podávania prihlášok na akademický rok 2015/2016 je 30. júna 2014.