Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Bratislavský hotel Holiday Inn, streda 5. decembra 2018 niečo po 6-tej hodine večer, rozžiarená a rozvravená konferenčná sála stíchla, v mikrofóne zazneli úvodné slová moderátorky Ivany Ilgovej – začal sa Gala večer venovaný  80-temu výročiu začatia výučby v stavebníctve a geodézii na Slovensku.
Načieranie do studnice spomienok spätých so životom na fakulte otvoril jej dekan prof. Stanislav Unčík, jeho aktuálnemu posolstvu načúvalo takmer 300 pozvaných hostí rozmanito spriaznených s fakultou. Slávnostný program bol zostavený z blokov video prezentácií o fakulte, jej ľuďoch a ich dielach, v duchu – čo oni dali fakulte, čo fakulta dala im. Mnohí z nich našli svoj profesionálny domov  v stavovskej organizácii – v Slovenskej komore stavebných inžinierov. Jej predseda, prof. Vladimír Benko, prodekan pre vzťahy s verejnosťou Stavebnej fakulty STU v Bratislave, adresoval svoje myšlienky nielen prítomným kolegyniam a kolegom, ale aj legendám v stavebníctve, generačným druhom a ich ojedinelým dielam.  Slovenská komora stavebných inžinierov pod jeho vedením bola jedným z vypisovateľov projektu České a slovenské stavby storočia, ktorého cieľom bola propagácia úspechov českého a slovenského stavebníctva počas uplynulých 100 rokov.

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka

Aj vďaka sponzorskej štedrosti Slovenskej komory stavebných inžinierov a všetkých ostatných sponzorov osláv 80-výročia vysokoškolského vzdelávania v stavebníctve a geodézii bol Gala večer ich dôstojným a vďačným vyvrcholením. Sprítomnené pozoruhodné osudové zväzky  vybraných ľudí v slovenskom stavebníctve profesionálne spriahnutých s fakultou boli popretkávané pôsobivou hudbou, tancom a spevom vysokoškolského súboru TECHNIK a hudobnej skupiny Petra Lipu. Ich spoločná záverečná pieseň akoby v mysliach prítomných mala vyvolať asociáciu - áno, je to tak, my nemôžeme byť bez fakulty a fakulta nemôže byť bez nás. A keď sa už navzájom lúčili a odchádzali, v rukách mali - čerstvú publikáciu o osemdesiat ročnom vývoji a raste fakulty, v mysliach a srdciach – osobné rozpomienky na križovatky, rázcestia a osudové medzníky na ich životnej púti s fakultou.