Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Talenty Novej Európy Máš talent? Prihlás sa!

Stredoeurópska nadácia a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., dlhodobo podporujú výnimočné mladé talenty, ktorých rozvoj by mohol byť v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov potlačený alebo oslabený. Školy, umelecké školy, športové kluby a centrá voľného času zväčša nemajú dostatočné možnosti a vybavenie na zabezpečenie plnohodnotného rozvoja mladého talentu. Často si ani samotní rodičia talentovaného dieťaťa nemôžu dovoliť podporovať jeho napredovanie v potrebnej miere, najmä ak v rodine nie je jediným dieťaťom.

Program Talenty Novej Európy je určený pre žiakov/žiačky a študentov/študentky základných, stredných a tiež vysokých škôl s vynikajúcimi výsledkami na domácej či medzinárodnej scéne, ktorí majú jasnú predstavu o svojom ďalšom napredovaní. Prihlásiť sa môžu tiež mladí ľudia, ktorí sú prijatí na štúdium na vysokej škole od najbližšieho akademického roku. Výzva je určená aj pre talentované deti a mladých ľudí, ktorí získali podporu už v minulých ročníkoch programu.

Uchádzači môžu prostredníctvom programu získať finančnú podporu, ktorú je možné využiť napr. na zakúpenie hudobného nástroja, vedeckého vybavenia, športového výstroja, alebo na účasť na súťažiach, kurzoch, tréningoch a pod.

Prihlasovanie prebieha online na www.tne.sk, kde nájdete aj všetky bližšie informácie. Prihlásiť sa je možné do 24. februára 2020.

Viac informácií nájdete aj v tlačovej správe.

Želáme veľa šťastia!