Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dovoľujeme si vám pripomenúť termíny uzávierok podávania prihlášok o štipendiá na granty pre výskumníkov do Austrálie a USA.

15.10.2012 je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá pre vysokoškolských pedagógov, ktorí chcú spolupracovať s University of Michigan v oblasti výskumu a výučby počas krátkodobého (3-4 týždne) pobytu na University of Michigan, Ann Arbor, USA. Štipendiá poskytuje Ronald and Eileen Weiser Proffesional Development Award.15.10.2012 je uzávierka podávania prihlášok o štipendiá Go8 Australia, ktorá ponúka osem šipendií (každé v sume 20.000 AUD) pre mladých výskumníkov z Európy, aby mohli 6 mesiacov pracovať na univerzitách Go8. Prihlásiť sa môžu výskumníci z Litvy, Lotyšska, Estónska, Poľska, Maďarska, ČR, Slovenska, Rumunska, Bulharska, Ruska a Chorvátska.