Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 22. 2. 2011 o 10,00 hod. sa na Katedre geodézie SvF STU v Bratislave, 2. posch., blok A, miestnosť č. A217 uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Dr. Ing. Jany Ižvoltovej, zamestnankyne Stavebnej fakulty ŽU Žilina.

Téma habilitačnej prednášky: Vplyv matematickej korelácie pri vyhodnotení meraní na dĺžkomernej základnici.

Názov habilitačnej práce: Metódy hodnotenia geodetického projektu.