Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že v zasadačke SvF STU v Bratislave, 1. posch., blok C, sa uskutočnia:

  • dňa 20. 6. 2013 o 10.30 hod. habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Ivana Slávika, PhD., zamestnanca Katedry geotechniky SvF STU v Bratislave.

Téma habilitačnej prednášky: Experimentálne overenie deformačných parametrov neogénnych zemín a spôsob ich použitia v analytickom riešení deformácií podložia.

Názov habilitačnej práce: Monitoring geotechnických vlastností geomateriálov odkalísk.

  • dňa 21. 6. 2013 o 9,00 hod. inauguračná prednáška doc. Ing. Pavla Ďuricu, PhD., zamestnanca Stavebnej fakulty ŽU v Žiline, na tému: Teória a tvorba progresívnych obalových konštrukcií budov a ich detailov.