Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 6. 3. 2013 o 13.00 hod. sa v zasadačke SvF STU v Bratislave, 1. posch., blok C, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr. Jany Kalickej, PhD., zamestnankyne Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie SvF STU v Bratislave.

Téma habilitačnej prednášky:

Úvod do analýzy časových radov.

Názov habilitačnej práce:

New construction methods and properties for some special classes of aggregation functions.