Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 23. 11. 2010 o 9,00 hod. sa v knižnici Katedry stavebnej mechaniky Stavebnej fakulty STU, Radlinského 11, 1. poschodie, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Martina Psotného, PhD., zamestnanca Stavebnej fakulty STU Bratislava.

Téma habilitačnej prednášky: Kmitanie konštrukcií s imperfekciami.

Názov habilitačnej práce: Geometrické imperfekcie v nelineárnom riešení prútových sústav.