Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 17. 9. 2010 o 13,00 hod. sa v zasadačke fakulty, Radlinského 11, 1. poschodie, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Štefana Stanka, PhD., zamestnanca Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva.

Téma habilitačnej prednášky: Znovuvyužívanie odpadových vôd.

Názov habilitačnej práce: Využitie softwarových nástrojov pri navrhovaní a posudzovaní stokových sietí.