Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 7. 6. 2010 o 13,00 hod. sa v miestnosti B-102, Radlinského 11, blok B, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr. Ivony Škultétyovej, PhD., zamestnankyne Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva.

Téma habilitačnej prednášky: Skládkovanie odpadov.

Názov habilitačnej práce: Využitie LCA v rozhodovacom procese integrovaného odpadového hospodárstva.