Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 10. 3. 2010 o 11,00 hod. sa v zasadačke fakulty, Radlinského 11, 1. poschodie, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Danice Barlokovej, PhD., zamestnankyne Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva.

Téma habilitačnej prednášky: Technologické procesy v úprave povrchových vôd.

Názov habilitačnej práce: Odstraňovanie železa a mangánu z vody prírodnými materiálmi.