Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 9. 3. 2010 o 11,00 hod. sa v zasadačke fakulty, Radlinského 11, 1. poschodie, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Moniky Rychtárikovej, PhD., zamestnankyne Katedry konštrukcií pozemných stavieb.

Téma habilitačnej prednášky: Moderné metódy hodnotenia akustickej kvality vnútorného priestoru budov.

Názov habilitačnej práce: Room Acoustical Simulations in a Multidisciplinary Context.