Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 10. 12. 2009 o 11,00 hod. sa v zasadačke fakulty, Radlinského 11, 1. poschodie, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Ota Makýša, PhD., zamestnanca Katedry technológie stavieb.

Téma habilitačnej prednášky: Rozpracovanie metódy postupných krokov pri sanácii zavlhnutých konštrukcií.

Názov habilitačnej práce: Metodika hodnotenia faktorov, vplývajúcich na výber technológií pamiatkovej obnovy.