Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 02.09.2019 o 13.00 hod. sa v zasadačke fakulty, Radlinského 11, blok C, 1. poschodie, uskutoční

habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Alexandry Šipošovej, PhD., pracovníčky Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie, SvF STU v Bratislave.

Téma habilitačnej prednášky: Teória hier.

Názov habilitačnej práce: Selected topics in aggregation functions.