Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 8. júna 2015 o 14.00 hod. sa v zasadačke fakulty, blok C, 1. poschodie uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Dany Barokovej, PhD., pracovníčky Katedry hydrotechniky.

Téma habilitačnej prednášky: Modelový výskum hladinového režimu podzemných vôd pri výstavbe MVE.

Názov habilitačnej práce: Simulácia vplyvu vybraných stavieb na režim podzemných vôd.