Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 20.11.2015 o 11.00 hod.sa v zasadačke fakulty, blok C, 1. poschodie, Radlinského 11, 810 05 Bratislava, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Gabriely Pavlendovej, PhD.,pracovníčky Katedryfyziky.

Téma habilitačnej prednášky: Bezdrôtová elektroosmóza.

Názov habilitačnej práce: Efektívne využitie elektroosmózy v stavebníctve (v anglickom jazyku).