Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 1.10.2014 o 10.00 hod. sa v zasadačke Stavebnej fakulty STU v Bratislave, Radlinského 11, blok C, 1. poschodie, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Heleny Ellingerovej, PhD., pracovníčkyKatedry technológie stavieb SvF STU v Bratislave.

Téma habilitačnej prednášky: Vplyv naviac prác na dohodnutie ceny stavebného diela.

Názov habilitačnej práce: Analýza nákladov stavebného diela v investičnom procese.