Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 3. 10. 2014 o 11.00 hod. sa v seminárnej miestnosti B-302, Radlinského 11, 3. poschodie, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Ing. arch. Milana Palka, PhD., pracovníka Katedry konštrukcií pozemných stavieb  SvF STU v Bratislave.

Téma habilitačnej prednášky:Vplyv škárovej prievzdušnosti na tepelnovlhkostný režim funkčnej škáry okna.

Názov habilitačnej práce: Vybrané aerodynamické a tepelnotechnické problémy obvodových plášťov.