Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 16.02.2021 sa o 10.00 hod sa uskutoční online formou prostredníctvom Google Meet, habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Ivana Hollého, PhD., pracovníka Katedry betónových konštrukcií a mostov, SvF STU v Bratislave. 

Téma habilitačnej prednášky: ENVIRONMENTÁLNE ZAŤAŽENIE BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ.

Názov habilitačnej práce: VPLYV KORÓZIE VÝSTUŽE NA ŽIVOTNOSŤ ŽELEZOBETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ.


Záznam z habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce Ing. Ivana Hollého, PhD. z verejnej časti zasadnutia VR SvF dňa 26.2.2021