Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 5.4.2019 o 11.00 hod. sa v knižnici Katedry geodézie, Radlinského 11, blok A, 3. poschodie, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Jaroslava Vida, PhD., pracovníka Katedry prírodného prostredia, LF TU vo Zvolene.

Téma habilitačnej prednášky: Hydro(ne)logický cyklus – potreba zmeny spôsobu hospodárenia s vodou v krajine.

Názov habilitačnej práce: Sucho a krajina z perspektívy rôznych úrovní ekologickej hierarchie.