Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 7. 10. 2015 o 10.00 hod. sa v zasadačke fakulty, Radlinského 11, blok C, 1. poschodie, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Kristiána Sógela, PhD., pracovníka Katedrykovových a drevených konštrukcií SvF STU v Bratislave.

Téma habilitačnej prednášky: Vplyv dlhodobého namáhania na nosné prvky z dreva.

Názov habilitačnej práce: Pôsobenie drevených priehradových väzníkov s oceľovými doskami s prelisovanými hrotmi pri krátkodobom a dlhodobom zaťažení.