Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa:

18.09.2019 sa o 10.00 hod.

uskutoční v knižnici Katedry geodézie habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Ľubice Hudecovej, PhD., pracovníčky Katedry geodézie SvF STU v Bratislave.

Téma habilitačnej prednášky: Hodnovernosť výmer parciel.

Názov habilitačnej práce: Hodnotenie rozdrobenosti pozemkového vlastníctva.