Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 8. 4. 2014 o 13.30 hod.sa v knižnici Katedry geotechniky SvF STU v Bratislave, 9. posch., blok C, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Ľuboša Hruštinca, PhD.,pracovníkaKatedry geotechniky SvF STU v Bratislave.

 

Téma habilitačnej prednášky:Návrh sanácie porušeného svahu hlbokej stavebnej jamy slúžiacej pre rozšírenie vodojemu.

 

Názov habilitačnej práce: Využitie metódy konečných prvkov pri analýze a návrhu geotechnických konštrukcií.