Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa:

18.09.2019 sa o 14.00 hod.

uskutoční v knižnici Katedry geodézie habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Mariána Marčiša, PhD., pracovníka Katedry geodézie SvF STU v Bratislave.

Téma habilitačnej prednášky: Využitie diaľkovo ovládaných leteckých prostriedkov na fotogrametrické práce vo vzdušnom priestore SR.

Názov habilitačnej práce: Atypické prípady fotogrametrického merania kultúrneho dedičstva.