Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa:

25.10.2019 sa o 11.00 hod.

 

uskutoční v zasadačke fakulty, Radlinského 11, blok C, 1. poschodie, habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Moniky Súľovskej, PhD.,

pracovníčky Katedry geotechniky SvF STU v Bratislave.

 

Téma habilitačnej prednášky: Stabilizačné opatrenia svahov líniových stavieb.

 

Názov habilitačnej práce: Hydrodynamické účinky vody na zeminy a navrhovanie ohrádzok.