Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 16.09.2021 o 11.00 hod. sa v zasadačke fakulty SvF STU v Bratislave, blok C, 1. poschodie, Radlinského 11, 810 05 Bratislava (v prípade zhoršenia pandemickej situácie prostredníctvom Google Meet), uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Mareka Ďubeka, PhD., pracovníka Katedry technológie stavieb, SvF STU v Bratislave.

Téma habilitačnej prednášky: DIAGNOSTIKA GEOMETRIE VÝSTUŽE A EXPERIMENTÁLNE ZISŤOVANIE PRESNOSTI VYBRANÝCH PRÍSTROJOV.

Názov habilitačnej práce: ALTERNATÍVNE DETEGOVANIE A USMERŇOVANIE VLÁKIEN VO VLÁKNOBETÓNE.

Odkaz na pripojenie: https://meet.google.com/jix-jprz-fqi