Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 20.09.2021 o 13.00 hod. sa v zasadačke fakulty SvF STU v Bratislave, blok C, 1. poschodie, Radlinského 11, 810 05 Bratislava (v prípade zhoršenia pandemickej situácie prostredníctvom Google Meet), uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Martina Orfánusa, PhD., pracovníka Katedry hydrotechniky, SvF STU v Bratislave. 

Téma habilitačnej prednášky: HYDRAULIKA POVODNÍ A GIS MAPOVANIE. VYUŽITE SIMULÁCIE PRÚDENIA VODY NA STANOVENIA DYNAMIKY VZNIKU POVODNÍ A OCHRANY PRED POVODŇAMI.

Názov habilitačnej práce: SÚSTAVA VODNÝCH DIEL GABČÍKOVO – NAGYMAROS, STUPEŇ GABČÍKOVO. NUMERICKÁ ANALÝZA PRÚDENIA V HYDRAULICKOM SYSTÉME PLNENIA A PRÁZDNENIA PLAVEBNÝCH KOMÔR.

Odkaz na pripojenie: https://meet.google.com/zpb-ikqz-atm