Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 4. 3. 2016 o 11.00 hod. sa v seminárnej miestnosti B-302, Radlinského 11, blok B, 3. poschodie, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Michala Krajčíka, PhD., pracovníka Katedry technických zariadení budov SvF STU v Bratislave.

Téma habilitačnej prednášky: Technické systémy pre budovy s takmer nulovou potrebou energie.

Názov habilitačnej práce: Energy balance and indoor environment of buildings with low-exergy heating and cooling systems.