Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa:

03.02.2020 o 11.00 hod.

sa uskutoční v zasadačke fakulty, Radlinského 11, blok C, 1. poschodie, habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Miroslava Čekona, PhD., pracovníka Katedry fyziky SvF STU v Bratislave. 

Téma habilitačnej prednášky: Účinnosť technológie low‐e vo vývoji nových stavebných materiálov a komponentov.

Názov habilitačnej práce: Advances in Solar Thermal Applications of a Building Facade.