Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 10. júna 2015 o 10.00 hod. sa v v zasadačke fakulty, blok C, 1. poschodie, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Miroslava Kardoša, PhD., pracovníka Lesníckej fakulty TU Zvolen.

Téma habilitačnej prednášky: Nové trendy využitia fotogrametrie pri mapovaní lesov.

Názov habilitačnej práce: Digitálna fotogrametria a laserové skenovanie v lesníckom mapovaní.