Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 10.6.2014 o 11.00 hod. sa v zasadačke fakulty, blok C, 1. poschodie, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Nadi Antošovej, PhD.,pracovníčky Katedry technológie stavieb SvF STU v Bratislave.

Téma habilitačnej prednášky: Interakcia patológie a technológie stavieb.

Názov habilitačnej práce: Analýza poznania príčin a technológií riešení biokorózie ETICS a model zabezpečenia ich rezistencie.