Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 25.4.2018 o 11.00 hod. sa v knižnici Katedry geodézie, Radlinského 11, blok A, 3. poschodie, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Petra Kyrinoviča, PhD., pracovníka Katedry geodézie SvF STU v Bratislave.

Téma habilitačnej prednášky:

Testovanie systémov na automatizované cielenie vybraných univerzálnych meracích staníc.

Názov habilitačnej práce:

Meracie systémy na geodetický monitoring stavebných objektov.