Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 18.6.2014 o 14.30 hod. sa v zasadačke SvF STU, Radlinského 11, blok A, 1. poschodie, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Petra Šuleka, PhD.,pracovníka Katedry hydrotechniky.

Téma habilitačnej prednášky: Príprava prevádzky vodných elektrární v SR.

Názov habilitačnej práce: Plánovanie dennej prevádzky regulačných vodných elektrární.