Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa:

18.11.2019 o 11.00 hod.

sa uskutoční v seminárnej miestnosti C202, Radlinského 11, blok C, 2. poschodie, habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Rastislava Ingeliho, PhD., pracovníka Katedry konštrukcií pozemných stavieb SvF STU v Bratislave. 

Téma habilitačnej prednášky: Sanačné metódy na elimináciu vlhkosti v stavebných konštrukciách.

Názov habilitačnej práce: Inovatívne riešenia na prerušenie 3-D bodových tepelných mostov v budovách.