Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 8. 12. 2014 o 11.00. hod. sa v zasadačke fakulty, Radlinského 11, blok C, 1. poschodie, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Rastislava Menďana, PhD., pracovníka Katedry konštrukcií pozemných stavieb  SvF STU v Bratislave.

Téma habilitačnej prednášky: Vlhkostný režim vybraných stavebných konštrukcií.

Názov habilitačnej práce: Vybrané problémy tepelnej ochrany budov.